Kinderopvang

Vanwege complexiteit in regelgeving, snel veranderende wetgeving en de enorme behoefte aan plaatsen hebben wij ons hierin gespecialiseerd. Met name Buitenschoolse Opvang heeft onze onverdeelde aandacht gekregen.

Wij hebben de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan de volgende projecten:

  • Ondersteuning BSO Oog-in-al bij huisvesting in MFA Cereol
  • Handreiking BSO in de sport
  • Handreiking BSO in de school
  • Huisvestingsboek BSO (om te beoordelen of een accommodatie geschikt (te maken) is)
  • Symposium EHBsO (NOT 2008)
  • Presentatie BSO in het speciaal onderwijs (Het congres 2008)
  • Huurprijsberekeningen per m2 of per uur

Wij zijn (nog steeds) op zoek naar organisaties die met ons mee willen denken over BSO in het speciaal onderwijs!