Gemeente

Zowel bestuurlijk als inhoudelijk zijn gemeenten betrokken bij maatschappelijk vastgoed. Betreft het de gebouwen zelf, de ontwikkeling daarvan of de beleidsontwikkelingen op de gebieden (jeugd)zorg, onderwijs, sport, welzijn, cultuur of vastgoed? Waarbij we voor interactieve beleidsvorming ons instrument Expeditie nul25 inzetten.
Een integrale benadering vanuit de belangen van de gemeente en de actoren in het veld is ons werkterrein. Tezamen een altijd geslaagde oplossing in het vooruitzicht.

Wij hebben de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan de volgende projecten:

  • Gemeenten Bladel, Reusel-de Mierden, Eersel, Rekenkameronderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van gevoerde Onderwijshuisvestingsbeleid
  • Gemeente Boskoop, projectleider Brede Scholen
  • Gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Werkconferentie ten behoeve van 'Bouwstenen voor het lokale Alcohol- en Drugsbeleid' (met gebruikmaking van Expeditie nul25)
  • Gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw, Werkconferentie ten behoeve van 'Bouwstenen voor het lokale Alcohol- en Drugsbeleid' (met gebruikmaking van Expeditie nul25)
  • Gemeente Breda, procesmanagement Gemeentelijk Sportcentrum
  • Gemeente Roosendaal, integraal huisvestingsplan
  • Gemeente 's-Hertogenbosch, diverse adviestrajecten
  • Gemeente Gennep, diverse huisvestingsplannen
  • Gemeente Uden, vastgoedadviezen in ontwikkelingstrajecten