Beroepsonderwijs en Universiteit

Hogeschool en Universiteit
Schaalgrootte, marktaandeel, opbouw personeelsbestand, bachelor-master, HBO vs Universiteit, vastgoedbeleid, benutting/bezetting, een aantal steekwoorden die deze wereld kenschetsen. Met onze betrokkenheid verkennen en vertalen we deze samen met u naar een passende vastgoedsituatie.

De afgelopen jaren zijn we actief betrokken bij:

  • de Amstelcampus ontwikkelingen van de Hogeschool van Amsterdam (o.a. Ontwikkeling Programma's van Eisen voor Amstelcampus, ontwikkeling van een ruimtenorm, pilot Domein Techniek in Leeuwenburg ('van Visie naar Plattegrond'), Upgrading Leeuwenburg, HNW).
  • Campus de Uithof ontwikkelingen Hogeschool Utrecht (o.a. Ontwikkeling Programma's van Eisen, Huisvestingsvisie De Uithof, Ruimtenorm, Financiering (oa PPC), Duurzaamheid)

ROC en AOC
Vormgeving van competentiegericht onderwijs, welke wijze van de vormgeving samenwerking met het bedrijfsleven past bij ons? Verticalisatie wel/niet en hoe dan? Tegengaan van uitval en op welke wijze past onze huisvestingssituatie dan nog? Het veld van het secundair beroepsonderwijs is een fascinerend veld dat nog steeds de grootste groep jongeren opleidt voor een beroep. Juist deze beroepsgerichtheid geeft dit veld een aparte dimensie. Het gaat altijd over onderwijs en arbeid en daarmee altijd uiteindelijk over ‘samen'. Nul25 voelt zich daarbij als een vis in het water.

De afgelopen jaren zijn we betrokken geweest bij:

  • Vertalen competentiegericht onderwijs naar Programma's van Eisen voor ROC van Amsterdam
  • Strategisch Vastgoedplan KW1C
  • Initiatief tot vorming ‘Bouwbreed Opleidingscentrum Den Bosch'
  • Onderwijsplein Neede