Netwerk

februari 2011
Platform Onderwijshuisvesting werkt mee aan regionale conferenties Netwerkbureau Kinderopvang

december 2010
Tweede net-werk op 26 januari 2011!

Waarde voor toekomst is het thema van de net-werk-bijeenkomst op woensdag 26 januari 2011, waarvoor wij je graag uitnodigen. Waarde voor toekomst verbindt drie onderwerpen die ons (allen) bezig houdt, namelijk de ruimte voor talent (kinderen en onderwijs), de levensvatbaarheid van de gebouwde omgeving en - steeds vaker – de inzet van private middelen bij investeringen in maatschappelijke gebouwen. Daar is nu alle aanleiding voor omdat niet alleen steeds meer woningbouwcorporaties worden betrokken bij voorzieningen voor zorg en onderwijs, maar ook de PO-raad en belangenorganisaties bezig zijn om bestaande structuren te doorbreken. Recent hebben Triodos en OVG aangekondigd ook op dit thema hun krachten te bundelen.  Wij zijn dan ook verheugd dat Bert Krikke van Triodos/OVG ons deelgenoot wil maken van hun aanleiding en ambities.

Ons idee is dat als er vernieuwing ontstaat, alle kansen moeten worden opgepakt om dat ook toekomstgericht vorm te geven. Dat vereist een andere manier van denken: echt ontwikkelen voor de toekomst, in plaats van het verbeteren van de gedachte van gisteren.

De bijeenkomst vindt deze keer, tussen 16.00 en 20.00 uur  plaats in Utrecht. De locatie is Nieuw Welgelegen  (Grebbenberglaan 13), een multifunctionele accommodatie die ruimte biedt aan organisaties en verenigingen op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en welzijn. Aanmelden graag via net-werk@nul25.nl

april 2010
Eerste net-werk nul25 op 19 mei aanstaande!

Openstellen, delen en verbinden, voor ons de kern van netwerken! En daarbij hebben we de ambitie dit ook via ‘inhoud’ te doen. Inhoud waarmee we allen vanuit onze eigen bezigheden mee te maken hebben.  Leuk om te ervaren dat ons net-werk tot netwerken gaat leiden! 

Kranten, commissies en webfora over sport, economische toekomst, krimp, Nederland Kennisland, WK Voetbal 2018, Olympische Spelen 2028, lijken één onderwerp gemeen te hebben: Op welke wijze ontwikkelen we talent in Nederland zodat we ons niveau van welvaart (minimaal) kunnen vasthouden?

Ook wij zijn er nauw bij betrokken maar zeker ook ons netwerk. Laten we de Net-Werk uitdaging oppakken om te zien welke bijdrage wij hier aan kunnen leveren en onze denkkracht kunnen bundelen!

Wendie, Jean Paul, Edwin, Rob

maart 2010
Net-Werk nul25

Wat is dat?
Een vrije inloop van experts op gebied van maatschappelijk vastgoed met als doel: openstellen, delen en verbinden.

Wanneer en waar?
Drie keer per jaar op een filevrije woensdag van 16.00 tot 20.00 uur. De locatie is steeds weer een verrassing. De eerste keer zal zijn op woensdag 19 mei van 16.00 tot 20.00 uur in de Chambre d'amis in Grand Café Usine te Eindhoven. Dit ligt vlak bij het station en naast een grote parkeergarage.

Waarom zou ik moeten komen?
- Het is leuk... om ons en onze relaties te ontmoeten.
- Het is leerzaam ....want er is veel expertise aanwezig.
- Het is lekker....want wij trakteren!

Loop gewoon binnen of laat van te voren weten dat je een specifiek onderwerp wilt bespreken. Dan kunnen we jou in contact brengen met mensen met dezelfde interesse of expertise op dat gebied. Ook graag een bericht als je mee wilt eten.

(Netwerk nul25 is uitdrukkelijk niet bedoeld voor activiteiten in de sfeer van acquisitie)

september 2009
nul25 is medeoprichter en bestuurder van het Platform onderwijshuisvesting www.platformonderwijshuisvesting.nl. Deze vereniging vormt een netwerk ten behoeve van belangenbehartiging, kennisuitwisseling en samenwerking.